Film Stockholm

Film Stockholm AB är en regional filmfond med uppdrag att skapa förutsättningar för film- och tv-produktion i huvudstadsregionen genom bland annat samproduktion, filmkommissionär verksamhet, talang- och kompetensutveckling. Bolaget ägs av Region Stockholm och drivs i nära samarbete med Stockholms stad.