Euromaint

Euromaint har lång erfarenhet av att tillhandahålla underhålls- och servicetjänster för alla typer av tåg, vilket uppnår optimal tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsförmåga och säkerhetsvärden under hela driftperioden. Bolagets tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom passagerartåg och spårvagnar, godsvagnar samt lok och arbetsmaskiner. Sedan 2019 ägs Euromaint av den spanska tågkoncernen CAF.