Etableringslyftet (Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna kommun)

Etableringslyftet är ett kommunövergripande samarbete mellan Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna kommuner med stöd av Europeiska socialfonden och i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och regionens arbetsgivare. Projektet arbetar med utrikesfödda långtidsarbetslösa och nyanlända och deras inträde på arbetsmarknaden och i samhället. Med hjälp av språk- och kulturstödjare skapar vi lösningar som bygger på deltagarnas perspektiv och arbetar med social hållbarhet genom en innovativ metod, där vi utgår från individernas verkliga behov.