Dramaten

Kungliga Dramatiska Teatern (Dramaten) är Sveriges nationalscen. Teatern verkar utifrån ett uppdrag från regeringen, som bland annat innebär att teatern såväl ska förvalta teaterhistorien som arbeta för teaterkonstens utveckling. På Dramaten spelas klassiker, nyskriven teater och teater för barn och ungdom. Teatern ägs till 100 procent av svenska staten. VD är Kitte Wagner och Mattias Andersson är konstnärlig ledare och teaterchef. Teaterhuset vid Nybroplan är Dramatens hemvist sedan 1908, och rymmer fyra scener. Den största, Stora scenen, rymmer upp till 770 besökare. I direkt anslutning till huset vid Nybroplan, på Almlöfsgatan bakom, ligger Lilla scenen. Sedan 1997 har Dramaten också scenen Elverket, på Linnégatan 69, som sedan hösten 2021 drivs tillsammans med Dansens Hus.