Debating Europe

Debating Europe är enheten för medborgarengagemang inom Friends of Europe, tankesmedjan som utformar ett förnyat samhällskontrakt för Europa fram till 2030. Vi vill bidra till att skapa en ny bild av en demokrati som passar för 2000-talet. Genom att ombalansera förhållandet mellan politiska institutioner och medborgare vill vi se till att beslutsprocesser och politik anpassas till behoven och ambitionerna hos de människor som de tjänar, och skapa ett mer inkluderande, hållbart och framåtblickande Europa.