Centerpartiet i Stockholm

Politisk parti som driver liberal politik med fokus på miljö och klimat, arbete och företagsamhet, integration och migration samt alla människors lika värde.