Bufff Sverige

Bufff är en barnrättsorganisation som jobbar mot barn och unga med en frihetsberövad förälder eller familjemedlem. Barn och syskon till frihetsberövade tillhör en riskgrupp och riskerar psykisk ohälsa, utanförskap och egen kriminalitet. Bufff har i drygt 20 år arbetat med olika typer av främjande och förebyggande insatser för dessa barn och unga, och forskning visar på att det gör stora skillnader för barnen, nu och i framtiden.