Bufff Sverige

BUFFF är en nationell barnrättsorganisation som ger stöd till barn och unga som har eller haft en förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Genom våra stödinsatser försöker vi tillgodose varje barns behov av adekvat information, öppen kommunikation och eget emotionellt stöd. Vi lyssnar på det enskilda barnet och stödjer det i kommunikationen med föräldrar, skola och socialtjänst. Vi arbetar för att stärka barnens egenmakt, minska känslan av utanförskap och motivera dem till andra livsval. På så vis minskar vi också risken för framtida psykisk ohälsa och egen kriminalitet. BUFFF arbetar ur ett holistiskt perspektiv och erbjuder därför stödinsatser även till omsorgsföräldern, den frihetsberövade anhörige samt familjehemmet.