Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten är Sveriges expertmyndighet för brottsofferfrågor. Myndigheten arbetar för att främja brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen.

Myndigheten betalar ut brottskadeersättning till enskilda brottsoffer och kräver tillbaka utbetald brottsskadeersättning från gärningspersoner. Genom Brottsofferfonden finansierar myndigheten brottsofferinriktade projekt och sprider genom sitt kunskapscentrum forskning och kunskap om brottsofferfrågor.