Brottsofferjouren Sverige

Utställare 2-3 juni, tältyta: E06b

Brottsofferjouren är en sekulär och partipolitiskt obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har avgett tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs för att få stöd. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för. Brottsofferjouren Sverige driver den nationella telefonlinjen för brottsofferstöd, 116 006, och erbjuder kontakt med volontärer som talar över 20 olika språk. Brottsofferjouren finns lokalt i hela landet och den närmaste lokala jouren i Järvaområdet är Brottsofferjouren i Västerort.