Binogi

Binogi – ett flerspråkigt digitalt läromedel. Det ska vara roligt och lätt att lära – oavsett modersmål! Binogi består av mer än 1400 korta animerade lektionsfilmer med tillhörande quiz. Eleverna kan titta på egen hand eller tillsammans i klassen. Filmerna är korta, spännande och presenterar ämnesinnehållet med avstamp i en engagerande berättelse. Filmerna innehåller viktiga begrepp baserat på läroplanens centrala innehåll med huvudfokus på åk 4-9 men används också med fördel i gymnasieförberedande grupper. På vårt modersmål har vi störst möjlighet att förstå och uttrycka nyanser som vi ännu inte har lärt oss på våra andraspråk, därför är Binogi en flerspråkig plattform. Det ger varje elev de bästa möjligheterna att hänga med i skolundervisningen – från första dagen.