Barnmorskemottagningar i Spånga-Tensta, Rissne, Rinkeby och Kista

Genom att delta vid Järvaveckan vill verksamma barnmorskor visa lokalbefolkning, alla andra besökare och beslutsfattare det viktiga arbete som utförs på barnmorskemottagningar i Region Stockholm. Barnmorskans roll med förebyggande arbete är av största vikt, verksamheten når de allra flesta blivande föräldrar då de befinner sig i en tid i sina liv där de är som mest förändringsbenägna. Förutom stöd och kontroller under graviditeten arbetar barnmorskemottagningarna med föräldraskapsstöd, preventivmedelsrådgivning, tar cellprover, ger basal rådgivning vid klimakteriebesvär och rådgör och tar prov vid misstanke vid sexuellt överförbara sjukdomar. I tältet under Järvaveckan, kan de som önskar få personlig rådgivning av barnmorskor som finns på plats. Frågesport utlovas, svaren i tältet!