Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Vår uppgift är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb.
Vi finns för alla arbetsgivare som vill tänka nytt eller göra annorlunda, och för alla arbetssökande som behöver stöd. Vi lägger grunden för tillväxt och välfärd i hela landet och ser till att det finns en väg in, en väg tillbaka och en väg framåt. För alla.
Vi skapar även rätt förutsättningar för en väl fungerande arbetsmarknad och förser samhället med information, analyser och prognoser om arbetsmarknaden.