Tidigare event 2023

Stockholms stad

2023, 31 maj-3 juni, 12:00-19:00

Tältyta: D05

Arrangör: Stockholms stad

Medarrangör: Bostadsförmedlingen, Exploateringskontoret, Familjebostäder, Idrottsförvaltningen, Järva stadsdelsförvaltning, Kulturförvaltningen, Kyrkogårdsförvaltningen, SHIS Bostäder, Samordningsförbundet Stockholms stad, Socialförvaltningen, SISAB, Stockholm Business Region, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Svenska Bostäder, Överförmyndarförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

I Stockholms stads tält under Järvaveckan får du både svar på dina frågor och kan se hur staden utvecklas. Du får hjälp att komma igång med allt från bostadssökande till att själv tycka till om närmiljön. Här träffar du representanter från många av stadens verksamheter inom områdena bostad, närmiljö, trygghet, stöd, hjälp, jobb, utbildning, företagande, kultur och fritid. Välkommen in och prata med din stad! Ta del av hela vårt program på start.stockholm/jarvaveckan