Tidigare event 2023

Region Stockholm

2023, 31 maj-3 juni, 12:00-19:00

Tältyta: E03 och Yta: H10

Arrangör: Region Stockholm

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

I utställningstältet medverkar Folktandvården Järva, Tensta vårdcentral, Närakut Järva, Rinkeby vårdcentral, Järva vårdcentral, Järva ungdomsmottagning, Stockholms mansmottagning Järva, Tobiasregistret och representanter för arbetsgivaren Region Stockholm. Ambulans och ambulanspersonal på plats H10.

Highlights

31 maj

Kl. 14–20: Information om möjligheter att jobba i hälso- och sjukvården.
Kl. 14–17: Folktandvården Järva om hur du kan skydda dina tänder
Kl. 17–20: Tensta vårdcentral om hur fysisk aktivitet kan bidra till god hälsa och användas vid behandling. Blodtrycksmätning erbjuds.
Kl. 14-20: Ambulans finns på plats H10.

1 juni

Kl. 14–20: Information om möjligheter att jobba i hälso- och sjukvården.
Kl. 14.00-17.00: Rinkeby vårdcentral och Närakut Järva. Information om metoder hålla sig frisk och om risker med lustgas och boffning/sniffning.
Kl. 17-20: Närakut Järva visar tester och gipsning.
Kl. 14-20: Ambulans finns på plats H10.

2 juni

Kl. 14.00-17.00: Järva vårdcentral erbjuder testning av blodtryck, blodsocker och hemoglobin.
17.00-20.00: Järva ungdomsmottagning, UMO, och Stockholms mansmottagning Järva informerar om sexuell hälsa och visar hur provtagning går till.
Kl. 14-20: Ambulans finns på plats H10.

3 juni

14.00-20.00: Närakut Järva visar tester som görs för att veta vilken vård en patient behöver. Du får också se olika typer av gipsning och prova på att gipsa.
14.00-20.00: Medarbetare från Tobiasregistret berättar om hur det går att rädda liv genom att bli givare av blodstamceller.
Kl. 14-20: Ambulans finns på plats H10.