Tidigare event 2023

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Välkommen till MUCF:s tält! Här får du som jobbar med eller tar beslut om ungas fritid möjlighet att ta del av våra verktyg och fakta om ungas fritid.
Det civila samhället är en viktig aktör som bidrar till fritidsverksamhet för unga. En god samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället är viktig för att kunna möta samhällets utmaningar.

I vårt tält finns
• Rapporter och stödmaterial för offentlig verksamhet och det civila samhället
• Webbutbildningar om samverkan, tillgänglighet, HBTQI, normer och inkluderande fritid
• Kortfilmer om:
o Samverkan RFSL ungdom och Göteborgs stad
o BRÅs info om nätverk mellan skola, socialtjänst, polis och fritids
o Tjörns skola-, socialtjänst, polis- och fritidsarbete
o Europeiska principer och riktlinjer
* Unga och utanförskap

Highlights

31 maj

Samma filmer varje timma i vårt tält!
Hel timme: inspirationsfilm om Unga och utanförskap.
kvart över: inspirationsfilm om givande samverkan.
Halv: inspirationsfilm om Europeiska principer och riktlinjer i öppen fritidsverksamhet
Kvart i: inspirationsfilm om SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) på lokal nivå

1 juni

Samma filmer varje timma i vårt tält!
Hel timme: inspirationsfilm om Unga och utanförskap.
kvart över: inspirationsfilm om givande samverkan.
Halv: inspirationsfilm om Europeiska principer och riktlinjer i öppen fritidsverksamhet
Kvart i: inspirationsfilm om SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) på lokal nivå