Tidigare event 2023

Läkarmissionen

2023, 2-3 juni, 12:00-19:00

Tältyta: B07b

Arrangör: Läkarmissionen

Medarrangör: Kista Folkhögskola

Ämne: Barn och unga, Demokrati och politik, Övriga ämnen

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

Kom och prata med oss om varför EU behöver Järva! Tillsammans med Kista Folkhögskolas elever har Läkarmissionen rest till beslutfattarnas korridorer i Bryssel för att reda ut EU:s betydelse i Sverige och globalt. Se vår film om resan, testa dina EU-kunskaper i vår quiztävling och lyssna på när lokala Järvaröster och EU-politiker möts i vårt tält. Sverige är en del av världen i Järva. Och vår vision av morgondagens Sverige innebär ett kortare avstånd mellan EU och unga förändringsagenter i Järva!

Highlights

2 juni

14:00: Sociala medietävling.
15:00: Quiztävling om EU och globala frågor.
16:00: Utmaning: Hur långt kan du bära en vattendunk?

3 juni

14:00: Filmvisning: “Järva till EU 2023”
15:30-16:00: Panelsamtal med lokala Järvaröster och EU-politiker.