Tidigare event 2023

Fritidsforum Riksförbundet Sveriges fritidsgårdar och mötesplatser

En viktig del i Fritidsforums verksamhet är att stödja unga att erövra inflytande och delaktighet/inkludering, en viktig byggsten i den öppna fritidsverksamheten, samtidigt som vi skapar rätt förutsättningar för att unga ska ha egenmakt och förståelse för organisering. Vi erbjuder medlemmar en mängd sammanhang och aktiviteter.
Fritidsforum är en nationell aktör för öppna fritidsverksamheter där framförallt unga stöttas i och kan utvecklas i att bli delaktiga och organisera sig. Vi bedriver kunskapsutveckling och bevakar forskning. Fritidsforum driver även ett nätverk tillsammans med representanter för landets fritidsledare. Nätverket har syftet att samla erfarenheter, skapa arenor för erfarenhetsutbyten och bidra till att ledarna kan vara delaktiga i ett större sammanhang.

Highlights

2 juni

Kort workshop i att starta ungdomsförening kl. 15:00, 17:00 och 18:00

Samtal om “Morgondagens mötesplats” kl. 16:00

Hela dagen: Testa dina kunskaper i vårt starta förening-quiz och ge dina förslag om “Morgondagens mötesplats”

3 juni

Kort workshop i att starta ungdomsförening kl. 15:00, 17:00 och 18:00

Samtal om “Morgondagens mötesplats” kl. 16:00

Hela dagen: Testa dina kunskaper i vårt starta förening-quiz och ge dina förslag om “Morgondagens mötesplats”