Tidigare event 2023

Yrkesutbildning – vägen till ett säkert jobb

Samtidigt som såväl privat som offentlig sektor ropar efter yrkesutbildade med rätt kompetens, sjunker andelen elever på de nationella yrkesutbildningsprogrammen. År 2035 saknas 290 000 yrkesutbildade om inget görs. Yrkesutbildningarna har stor betydelse för att samhället ska fungera och är ofta vägen till ett säkert jobb. Hur är det att vara elev och vilka tankar har våra elever om jobb och framtid? Vilka utmaningar står vi inför och vilka möjligheter finns för att möta arbetsmarknadens ökande efterfrågan på rätt kompetens? Värderas en yrkesutbildning tillräckligt högt idag? Ser vi en ljusnande framtid för yrkesutbildningarna? Kom och prata yrkesutbildning med oss och våra yrkeselever, rektor, företrädare för arbetsgivare och ansvariga myndigheter.

Moderator

Tomas Abrahamsson

VD

Stadsmissionens Skolstiftelse

Paneldeltagare

Terese Lundberg

Chef pedagogik och utveckling

Stadsmissionens Skolstiftelse

Erik Bosta

Rektor

Grillska Gymnasiet Kungsholmen

Johan Olsson

Policyexpert

Svenskt Näringsliv

Peter Thomelius

Chef kompetensförsörjning Visita

Gustaf Mabrouk

Konditor

Björn Sterner

Undervisningsråd

Skolverket