Tidigare event 2023

Varför går inte fler utrikesfödda unga vidare till högre studier?

2023, 12:00-19:00

Seminarietält: Malmö

Arrangör: KISAM-Världens ungdomar

Initiativtagaren Sira Jokinen Lisse och ungdomar från KISAM-Världens ungdomar i Skäggetorp, Linköping, berättar om erfarenheter av att som ny i Sverige hinna ikapp med språk och klara behörighetskraven till gymnasiet. Ett seminarium om ungas drömmar inför framtiden, system som begränsar och förslag på lösningar.

Hur kan nyanlända ungdomar klara att innan de har fyllt 19 år nå behörighet att söka in till gymnasiet? Hur kan fler nyanlända ungdomar nå kunskapsmålen och fortsätta på högre utbildningar? Och vad får det för konsekvenser för ungas möjligheter för arbete och ekonomi i framtiden?

Ungdomar som själva har erfarit det svenska skolsystemet som nyanländ delar med sig av sina erfarenheter och ger förslag till förändringar.

Moderator

Sira Jokinen Lisse

Verksamhetschef

KISAM-Världens ungdomar

Initiativtagare till KISAM-Världens mammor och nystartade KISAM-Världens ungdomar. Mångårig erfarenhet av projektledning och metodutveckling där målgruppens delaktighet är en förutsättning. Verkar för att fler som inte har en röst ska höras i det demokratiska samtalet.

Paneldeltagare

Mozan Ahmed

Ungdomskommunikatör i KISAM-Världens ungdomar

KISAM-Världens ungdomar

Mostafa Ahmed

Ungdomskommunikatör i KISAM-Världens ungdomar

KISAM-Världens ungdomar

Nayf Aeob

Ungdomskommunikatör i KISAM-Världens ungdomar

KISAM-Världens ungdomar

Ahmed Satuf

Ungdomsledare i KISAM-Världens ungdomar

KISAM-Världens ungdomar

Ruweydan Hassan Ahmed

Ungdomsledare i KISAM-Världens ungdomar

KISAM-Världens ungdomar

Sadiiya Abdi Maxamed

Ungdomsledare i KISAM-Världens ungdomar

KISAM-Världens ungdomar

Delina Mohamed

Deltagare i KISAM-Världens ungdomar

KISAM-Världens ungdomar