Tidigare event 2023

Vår jord, vår tro – religionerna för klimaträttvisa

2023, 12:00-19:00

Seminarietält: Göteborg

Arrangör: Tro på Järva – religioner för fred och inkludering

Medarrangör: Sverige Interreligiösa Råd, Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS), Sensus studieförbund

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

Vår tid står inför enorma utmaningar i klimatfrågan. ”Vår jord, vår tro – Interreligiösa perspektiv på miljö och hållbarhet” är ett unikt samarbete där de religiösa samfunden i Sverige tillsammans vill visa på gemensam omtanke och oro för vår jord samt inspirera till handling och förändring.

Sveriges Interreligiösa Råds miljöskrift “Vår jord, vår tro” består av arton texter från tretton olika trostraditioner som tillsammans bidrar till att öka medvetenheten och intresset bland troende människor i Sverige för att rädda miljön och klimatet på jorden.

Moderator

Sofia Rosshagen

Katolska kyrkan

Paneldeltagare

Paula Grossman

Judiska Församlingen Stockholm

Trudy Fredriksson

Sveriges buddhistiska gemenskap

Kamala Priya

Hindu Forum Sweden

Kaj Engelhart

Katolska kyrkan

Shahram Mansoory

Svenska Bahá-í-samfundet, ordförande Sveriges Interreligiösa Råd

Jaspal Singh

Sikhiska trossamfundet

Joseph Bautista

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga