Tidigare event 2023

Vad krävs för att skapa ett tryggt och jämlikt boende för alla, nu och i framtiden?

2023, 12:00-19:00

Seminarietält: Göteborg

Arrangör:

Ämne: Samhälle och bostad

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

Boendesegregationen är ett problem för både individ och samhälle. Resursstarka hushåll får tillgång till attraktiva stadsdelar, samtidigt som de kan välja bort mindre populära områden. På så vis skapas en spiral som försvagar och stigmatiserar vissa bostadsområden – och fortsätter sortera människor efter plånbok. Resultatet blir ojämlika villkor kring boendemiljö, hälsa, livslängd, skolresultat, försörjningsmöjligheter, inflytande och förutsättningar för ökad livskvalitet.

Den enorma bostadsbrist vi ser i storstadsregionerna ökar segregationen och inget tyder på att antalet bostäder kommer öka.

Vad krävs för att skapa ett tryggt och jämlikt boende för alla, nu och i framtiden?

I detta samtal vrider och vänder vi på de olika utmaningarna vi står inför och diskuterar lösningar.

Moderator

Veronika Sällemark

Ledamot i Hyresgästföreningens förbundsstyrelse

Hyresgästföreningen

Paneldeltagare

Ann-Margarethe Livh

Ordförande Hyresgästföreningen Järva

Hyresgästföreningen

Fatuma Mohamed

Projektledare för hälsoinformatörer på Transkulturellt Centrum och representant för Järvamammorna

Sara Helgesson

Regionombud Bris Öst

Bris