Tidigare event 2023

Tro på Järva – unga och religion i morgondagens Sverige

Seminarium

2023, 12:00-19:00

Seminarietält: Göteborg

Arrangör: Svenska kyrkan Stockholms stift

Medarrangör: Tillsammans för Sverige Fryshuset, Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS)

Språk: Svenskt tal

Samtidigt som Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder är en stor del av ungdomarna i Stockholm religiösa. Hur är tro och religion en tydlig del av livet och den existentiella hälsan för ungdomar och unga vuxna i Stockholmsområdet? Hur resonerar ungdomar kring religion som del av de globala målen och i synnerhet mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen?

Moderator

Andreas Holmberg

Biskop Stockholms stift

Svenska kyrkan

Paneldeltagare

Eliot Moskowicz

Judiska ungdomsförbundet

Zandra Öman Lund

Internationell samordnare

Haninge Pastorat Svenska kyrkan

Fariyo Muse 

Ung, engagerad muslim

Simarjot Singh Bathla

Gurdwara Sangat Sahib Tullinge

Isak Reichel

Generaldirektör

Myndigheten för stöd till Trossamfund

Joakim Palme

Ordförande

Delegationen för Migration och Integration