Tidigare event 2023

Skolan – en plats fri från diskriminering och kränkningar?

Seminarium

2023, 12:00-19:00

Seminarietält: Göteborg

Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

Alla elever har rätt enligt lag att inte utsättas för diskriminering eller kränkande behandling i skolan. Ändå sker det. På det här seminariet kommer Diskrimineringsombudsmannen och Barn- och elevombudet (BEO) tillsammans med Rädda Barnens Ungdomsförbund diskutera frågor som: På vilka sätt diskrimineras och kränks elever i skolan? Vilka åtgärder behövs? I panelen ingår Warda Abdalla, förbundsordförande, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Mårten Pettersson, Barn- och elevombud vid Skolinspektionen, Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman, DO. Samtalet modereras av Maja Sjögren, förbundsordförande för Elevernas Riksförbund. DO inleder med en kort lägesbild. Seminariet är öppet för alla men har begränsat antal platser. Har du frågor om seminariet? Kontakta oss via seminarium1juni@do.se