Tidigare event 2023

Samverkan i samhällsutmaningarna – hur går vi från samtal till samhandling?

Morgondagens samhälle kräver samverkan. Men samverkan är inte alltid så lätt. När olika logiker möts behövs särskilda kompetenser och förhållningssätt, som tex att kunna översätta mellan logiker, att ha ödmjukhet inför andras logiker, att integrera olika drömmar och visioner, att vara prestigelös i sin egen roll, att ställa frågor i stället för att ge svar. Tillsammans med Malin Bergmark från Regenerator samtalar vi om framgångsfaktorer i samverkan – ett arbetssätt vi behöver stärka. Varmt välkommen till samtal om en av morgondagens viktigaste förmågor! Är du en av de första 20 deltagarna som kommer så får du boken “Att lyckas leda i samverkan” utan kostnad.

Moderator

Karoline Bottheim, Anna Zingmark och Malin Bergmark

Samverkansledare och författare

Länka Consulting AB

Vi på Länka är i ett ständigt utforskande av arbetssättet samverkan och bidrar med kunskapsutveckling och konkreta metoder som fungerar i den praktiska vardagen. Våra uppdrag inom och mellan vitt skilda sakfrågor och sektorer ger oss insikt i det stora värdet som skapas när våra olikheter möts. www.lankaconsulting.se