Tidigare event 2023

Samäg miljonprogrammet med de boende – Egnahem 2.0

Seminarium

2023, 12:00-19:00

Seminarietält: Malmö

Arrangör: GodBo

Ämne: Barn och unga, Övriga ämnen, Samhälle och bostad

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

Bristen på social mix i våra ytterområden leder till höga samhällskostnader. Vi behöver snabbt få en blandning av upplåtelseformer för att minska effekten av det Södertörn kallar för Lyckoparadoxen, vilken leder till allt mer instabila samhällen. Med forskningen, och UN Habitat, som grund vill vi mobilisera de positiva krafterna – de flesta boende i områdena – för att stabilisera miljonprogrammet.