Tidigare event 2023

Samäg miljonprogrammet med de boende – Egnahem 2.0

Bristen på social mix i våra ytterområden leder till höga samhällskostnader. Vi behöver snabbt få en blandning av upplåtelseformer för att minska effekten av det Södertörn kallar för Lyckoparadoxen, vilken leder till allt mer instabila samhällen. Med forskningen, och UN Habitat, som grund vill vi mobilisera de positiva krafterna – de flesta boende i områdena – för att stabilisera miljonprogrammet.