Tidigare event 2023

Morgondagens bibliotek: Hur biblioteken kan bli en demokratisk kraft

2023, 12:00-19:00

Seminarietält: Göteborg

Arrangör: Sveriges Författarförbund

Medarrangör: Svensk Biblioteksförening

Ämne: Barn och unga, Demokrati och politik, Kultur

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Bibliotekens demokratiska uppdrag blir allt viktigare. I Malmö satsas stort på Rosengårdsbiblioteket som nyöppnat med dubbelt så stora, moderna lokaler. På skolbiblioteken i Järva arbetar bibliotekarier med att stärka språk-, läs- och skrivutveckling. Vilka politiska insatser behövs för att stärka biblioteken i Järva? Vilken roll spelar Rosengårdsbiblioteket i sin stadsdel, och vilken roll skulle folk- och skolbiblioteken i Järva kunna spela om de alla fick rätt förutsättningar?

Moderator

Matilda Westerman

Författare

Paneldeltagare

Torun Boucher

Äldre- och kulturborgarråd (V)

Stockholms stad

Jan Jönsson

Oppositionsborgarråd (L)

Stockholms stad

Cilla Dalén

Skolbibliotekarie,

Enbacksskolan i Tensta, Stockholms stad

Sabina Dethorey

Biblioteks- och stadsutvecklare

Rosengårdsbiblioteket, Malmö stad