Tidigare event 2023

Hur innovation skapar ett jämlikt Sverige

Vinnova jobbar med inkluderande innovation där vårt mål är att få med eftersatta grupper och aktörer i Sveriges utveckling. Hur ska vi arbeta med civilsamhället för att de ska kunna tackla de komplexa samhällsproblemen vi har idag? Och hur kan vi inkludera eftersatta entreprenörer som inte får samma möjlighet till finansiering som innerstadsentreprenören? Vi kommer presentera projekten: “Alla barn ska ha en jämlik chans att klara skolan” och “För-ortens nationella nätverk”

Moderator

Yusra Imsheiel

Handläggare

Vinnova

Paneldeltagare

Sakil Hossain

För-ortens nationella nätverk

Deqa Abukar

Bling

Hanna Sigsjö

Samordnare

Rädda Barnen