Tidigare event 2023

Hållbart företagande med NSRS

NSRS-Vad är det? Hur skapar det hållbart företagande?
Under detta pass får du som företagare viktig information om hur ditt företag kan bli lönsamt, konkurrenskraftigt och locka både investerare, kunder och nya medarbetare. I det framtida näringslivet kommer det inte vara en fråga om ATT vara hållbar utan HUR. Genom smart rapportering och konkurrens på rättvisa villkor skapas ett inkluderande och utvecklande samhälle. Med Agenda 2030 som utgångspunkt kan vi bygga ett starkare näringsliv i Sverige genom anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Moderator

Zennie Sjölund

Branschansvarig lön samt enhetschef för Srf konsulternas expertenhet.

Srf konsulterna

Zennie Sjölund är Branschansvarig Lön och enhetschef för Srf konsulternas expertenhet för redovisning, skatt och lön. Erfaret driver hon utveckling och samverkan i olika konstellationer, med intressenter från hela branschen. Hon arbetar för att synliggöra och lyfta löneyrket i Sverige och globalt.

Paneldeltagare

Lali Fjellström

Branschansvarig redovisning på Srf konsulterna

Srf konsulterna

Lali Fjellström är branschansvarig Redovisning hos Srf samt Auktoriserad Redovisningskonsult. Lali brinner för digitalisering, hållbarhet, kvalitetssäkring och affärsutveckling i redovisningsbranschen och ser samverkan som den främsta framgångsfaktorn.

Monzer Dia

Styrelseledamot i Sveriges Internationella Företagarförening SviFF samt affärsrådgivare för Stockholms Stad.

Sveriges Internationella Företagarförening SvIFF

Monzer Dia är uppvuxen i Libanon. Med utbildning som maskiningenjör har han startat och drivit olika företag i Sverige. Han arbetar som rådgivare till entreprenörer som vill starta eget samt stöttar företagare för långsiktigt hållbart företagande genom SvIFF där han är styrelseledamot.

Charlotte Lundberg

Vd och grundare Favafond, styrelseledamot och medgrundare SvIFF

Sveriges Internationella Företagarförening SvIFF

Charlotte har lång erfarenhet av att starta och driva företag. Hon brinner för rådgivning och att skapa nätverk med företagare och affärsrådgivare för att entreprenörer ska nå framgång och lönsamhet.nn