Tidigare event 2023

Är visitationszoner lösningen på otrygghet och skjutningar?

Seminarium

2023, 12:00-19:00

Seminarietält: Göteborg

Arrangör: Socialdemokraterna

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Medverkande: Yazmine Nour Josander – rektor Fryshusets grundskola, Anna Mattsson – socialförvaltningen, Therese Skoglund Shekarabi – områdespolis, Abdillahi Osman – Rinkeby Folkets Hus. Håller skjutningar och våld på att bli vardag och tar jakten på enkla lösningar över samtalet? Många upplever redan idag att klyftan mellan polis och boende i framförallt våra eftersatta områden är stor och oron för att förslaget om visitationszoner kommer öka klyftan mer. Vilka lösningar önskas och föreslås lokalt? Hur ser polis, skola, civilsamhälle i Järva och socialtjänsten på frågorna om vad som måste göras och vilka insatser som måste till för att få slut på våldet och öka tryggheten. Ett samtal om en inkluderande politik som på riktigt kan öka tryggheten och få slut på våldet.

Moderator

Mattias Vepsä – riksdagsledamot, Camila Salazar Atías – kriminolog