Tidigare event 2023

Röster från utsatta områden – panelsamtal på arabiska

Debatt på arabiska med röster från socialt utsatta områden. Vilka är de riktiga problemen i Sveriges förorter? Hur är verkligheten i dessa områden jämfört med bilden som målas upp av politiker och medier? Vilka positiva drivkrafter finns och hur uppmuntrar man dem? Vilka önskemål finns till politiker och beslutsfattare? Denna debatt är till för alla, men arrangeras primärt för de som inte har möjlighet att debattera i andra forum på grund av språkhinder. Debatten kommer att sammanfattas i en artikel på svenska i efterhand.

Moderator

Mahmoud Agha

Chefredaktör

Alkompis

Chefredaktör och grundare av arabiskspråkige mediehuset Alkompis, som bevakar svenska nyhetshändelser och samhällsinformation på Sveriges andra största modersmål. Mahmoud Agha har en bakgrund som journalist från Sveriges Radio arabiska redaktion samt Euronews i Frankrike.

Paneldeltagare

Omar El-Malli

Verksamhetsutvecklare

Fryshuset, Helsingborg

Omar El-Malli är uppvuxen på Söder i Helsingborg och fram till årsskiftet var han Helsingborg Citys första cityledare på Söder. Han har examen i kriminologi och statsvetenskap. I januari 2023 började han sin nya tjänst på Fryshuset på Gåsebäck.

Mustafa Zatara

Arbetsmarknadskonsult

Miljonbemanning

Mustafa Zatara är en samhällsengagerad företagare, digital kreatör, verksam i föreningsliv, och grundare av entreprenörs-nätverket ”FörortsEntreprenörer”.

Sonia Soudani

Grundare och verksamhetschef

Logati

Sonia Soudani har mångårig bakgrund inom utbildning, som både lärare och rektor. Idag driver hon Logati, en förening som bildats efter ökat behov av att stödja nyanlända med integration och inkludering i det svenska samhället. Logati erbjuder bland annat läxhjälp och studiehandledning.n