Tidigare event 2023

Morgondagens hälsa i centrum

Studier visar att personer som bor i politiskt eftersatta områden har kortare medellivslängd än personer i andra områden. Detsamma gäller personer med funktionsnedsättningar. Grupperna har även sämre hälsa över lag. Är det rättvist?

Vi har bjudit in företrädare för ungdomsorganisationer för att diskutera hur vi kan främja hälsa och vända utvecklingen i området. Välkommen till en paneldiskussion om hur vi skapar en rättvisare morgondag, med bra hälsa för alla!

Moderator

Hajan Jabar

Paneldeltagare

Johanna Forsberg

Ordförande

Nätverket för tillgänglighet, NUFT

Doaa Zatara

Projektledare

Unga funkisrörelsen – tillsammans är vi starka

Fanny Eklund

Projektledare

Riksförbundet Attention

Malin J-son Höök

Ansvarig för analys och omvärldsbevakning

Generation Pep