Tidigare event 2023

Kollektiv Sorg & Amnesty – Ett samtal om gatuvåld och skjutningar

På nationaldagen är det tre år sedan kampanjen kollektiv sorg lanserades med ett öppet brev. Trots åtgärder och insatser de senaste tre åren har inte skjutvåldet i sverige minskat. Tvärtom så har det ökat.

Moderator

Sara Bessa

Påverkansansvarig

Amnesty Sverige

Paneldeltagare

Anna Johansson

Generalsekreterare

Amnesty Sverige

Sakariya Hirsi

Kollektiv sorg

Alexander Zadruzny

Kollektiv sorg