Tidigare event 2023

Agenda 2030: hur får vi med unga funkisrörelsen?

Hur ser vi till att unga med funktionsnedsättning inte lämnas utanför i arbete? Unga med funktionsnedsättning är en grupp som berörs mycket av målen som finns i Agenda 2030. Samtidigt är det en heterogen grupp som ofta riskerar att glömmas bort. På detta panelsamtal kommer representanter från politiken, målgruppen och experter diskutera hur det ska säkerställas att principen “inget om oss utan oss” följs i Stockholm när det kommer till det som finns i målen i agenda 2030, samt vilka utmaningar och möjligheter som finns i arbetet för att uppnå dessa mål.

Moderator

Doaa Zatara

Projektledare

Unga med synnedsättning Stockholm

Paneldeltagare

Alexander Ojanne

Social- och trygghetsborgarråd/funktionsrättspolitisk talesperson

Socialdemokraterna

Anna Quarnström

Ordförande

Funktionsrätt Stockholms stad

Edvin Lidén

Ordförande/representant för projektets målgrupp

Unga Hörselskadade i Stockholm (HiSUS)

Malin Danielsson

Riksdagsledamot/funktionsrättspolitisk talesperson

Liberalerna Stockholms län

Hanna Kroksson

Generalsekreterare

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)

Malin Ekman-Aldén

Generaldirektör

Myndigheten För Delaktighet (MFD)