SEGAL MOHAMED

24-åriga Segal Mohamed från Angered, Göteborg är scenkonstnär, poet och dramatiker. I sin aktivistiska anda och starka framtidstro arbetar hon för en slagkraftig samhällsförändring som sparkar uppåt och fördelar jämlikt.

Kollektiv kamp
Vi ser vår potential i vår strävan
Verbet som omvandlar ord till handling
Demokratin ska segra
När vi sätter segel mot en mer jämlik era
I vår strävcan att möjliggöra för flera
Avsäger vi oss osynliggörandet av våra egna
Vi segrar när vi väljer att leda
För att resa oss gemensamt

24-åriga Segal Mohamed från Angered, Göteborg är scenkonstnär, poet och dramatiker. I sin aktivistiska anda och starka framtidstro arbetar hon för en slagkraftig samhällsförändring som sparkar uppåt och fördelar jämlikt.

Kollektiv kamp
Vi ser vår potential i vår strävan
Verbet som omvandlar ord till handling
Demokratin ska segra
När vi sätter segel mot en mer jämlik era
I vår strävcan att möjliggöra för flera
Avsäger vi oss osynliggörandet av våra egna
Vi segrar när vi väljer att leda
För att resa oss gemensamt