JÄRVAVECKAN 2021 BLIR NATIONELL – SÄNDER LIVE FRÅN EN STUDIO I RINKEBY

Sveriges främsta demokrativecka blir i år större än någonsin när Järvaveckan blir Järvaveckan Live. Mellan den 2-6 juni kommer Järvaveckan sända live dygnet runt i 100 timmar från en studio i Rinkeby. Ambitionen är att ge fler perspektiv från Sverige och nå ut till hela landet med programpunkter från olika orter. Under ledning av programledarkvartetten Kakan Hermansson, Segal Mohamed, Martin Mutumba och Claes de Faire kommer publiken under fem dagar och 100 timmar att bjudas in till möten och samtal mellan människor från samhällets alla hörn direkt från Rinkeby i Stockholm.

Ambitionen är som under tidigare år att vara en arena för demokrati, mänskliga rättigheter och ett öppet inkluderande samtal. Frågor kring hur vi medborgare mår i dag och hur vi vill ha det i morgon kommer belysas utifrån olika aktuella teman under respektive dag. Produktionen av Järvaveckan Live står det Emmy-nominerade produktionsbolaget Delta Studios för.
– I år är det 100 år sedan vi fick allmän och lika rösträtt i Sverige. Men vi behöver fortsätta prata om vad demokrati är och ska vara om vi vill ha demokrati i 100 år till. Årets Järvaveckan blir viktigare, bredare och mer inkluderande än någonsin, säger Ahmed Abdirahman, vd på stiftelsen The Global Village som arrangerar Järvaveckan.

Järvaveckan har sedan starten 2016 blivit en av Sveriges viktigaste mötesplatser för samhällsengagerade företag, föreningar, myndigheter, politiker och medborgare. Den senaste Järvaveckan slog publikrekord med 53 000 besökare. I år är ambitionen att nå ut till ännu fler.

Järvaveckan Live kommer att, utöver huvudsändningen på www.jarvaveckan.se, visas på bl a SVT2, SVT Play, TV4 Play och TT. Genom videoplattformen YouPlay (PlayAd Media Group) tillgängliggörs sändningen för publicister som Mitt i, NTM-koncernen, hela Gota Media, Västerbottens-Kuriren, Skånska Dagbladet och NTW-tidningarna.

– En av styrkorna med Järvaveckan är samtalen och möten mellan människor som annars inte hade ägt rum på grund av segregationen. Järvaveckan har samlat politiker, företag och medborgare i förorten så att vi kan tala med varandra istället för om varandra. Med Järvaveckan Live har vi möjlighet att bygga vidare på det och låta publiken besöka och höra röster från fler platser i Sverige, säger Ahmed Abdirahman.

Anmäl er till Nyhetsbrevet och börja prenumerera på vår You Tube-kanal för att inte missa något kring Järvaveckan Live.


Produktion Järvaveckan Live

Järvaveckan Live produceras av produktionsbolaget Delta Studios, som i september 2020 nominerades till en Emmy för barnprogrammet Världens hemskaste sjukdomar. Allt innehåll är noga utvalt av erfarna redaktörer i samarbete med programledarna. Ambitionen är att vara en oberoende och objektiv röst för vår demokrati och möjliggöra möten mellan människor.

Om Stiftelsen The Global Village
Stiftelsen The Global Village är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse, vars ändamål är att stärka delaktigheten, demokratin och gemen- skapen i samhället i stort och i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden. Vårt syfte är att bidra till ett samhälle där mångfalden är en allmänt erkänd styrka. Ett samhälle där alla kan vara med och påverka samhällsutveckling- en. Den största likheten mellan människor är att vi alla är olika. Det är på den människosynen som målen om social hållbarhet och inkludering ytterst vilar. Vår övertygelse är att vägen dit måste inbegripa öppna samtal som vilar på kunskap om det svenska samhället och som bygger på respekt för varandra. Denna övertygelse ligger till grund för all vår verksamhet. Vi tror på öppenheten som vägen framåt.

JÄRVAVECKAN 2021 BLIR NATIONELL – SÄNDER LIVE FRÅN EN STUDIO I RINKEBY

Sveriges främsta demokrativecka blir i år större än någonsin när Järvaveckan blir Järvaveckan Live. Mellan den 2-6 juni kommer Järvaveckan sända live dygnet runt i 100 timmar från en studio i Rinkeby. Ambitionen är att ge fler perspektiv från Sverige och nå ut till hela landet med programpunkter från olika orter. Under ledning av programledarkvartetten Kakan Hermansson, Segal Mohamed, Martin Mutumba och Claes de Faire kommer publiken under fem dagar och 100 timmar att bjudas in till möten och samtal mellan människor från samhällets alla hörn direkt från Rinkeby i Stockholm.

Ambitionen är som under tidigare år att vara en arena för demokrati, mänskliga rättigheter och ett öppet inkluderande samtal. Frågor kring hur vi medborgare mår i dag och hur vi vill ha det i morgon kommer belysas utifrån olika aktuella teman under respektive dag. Produktionen av Järvaveckan Live står det Emmy-nominerade produktionsbolaget Delta Studios för.
– I år är det 100 år sedan vi fick allmän och lika rösträtt i Sverige. Men vi behöver fortsätta prata om vad demokrati är och ska vara om vi vill ha demokrati i 100 år till. Årets Järvaveckan blir viktigare, bredare och mer inkluderande än någonsin, säger Ahmed Abdirahman, vd på stiftelsen The Global Village som arrangerar Järvaveckan.

Järvaveckan har sedan starten 2016 blivit en av Sveriges viktigaste mötesplatser för samhällsengagerade företag, föreningar, myndigheter, politiker och medborgare. Den senaste Järvaveckan slog publikrekord med 53 000 besökare. I år är ambitionen att nå ut till ännu fler.

Järvaveckan Live kommer att, utöver huvudsändningen på www.jarvaveckan.se, visas på bl a SVT2, SVT Play, TV4 Play och TT. Genom videoplattformen YouPlay (PlayAd Media Group) tillgängliggörs sändningen för publicister som Mitt i, NTM-koncernen, hela Gota Media, Västerbottens-Kuriren, Skånska Dagbladet och NTW-tidningarna.

– En av styrkorna med Järvaveckan är samtalen och möten mellan människor som annars inte hade ägt rum på grund av segregationen. Järvaveckan har samlat politiker, företag och medborgare i förorten så att vi kan tala med varandra istället för om varandra. Med Järvaveckan Live har vi möjlighet att bygga vidare på det och låta publiken besöka och höra röster från fler platser i Sverige, säger Ahmed Abdirahman.

Anmäl er till Nyhetsbrevet och börja prenumerera på vår You Tube-kanal för att inte missa något kring Järvaveckan Live.


Produktion Järvaveckan Live

Järvaveckan Live produceras av produktionsbolaget Delta Studios, som i september 2020 nominerades till en Emmy för barnprogrammet Världens hemskaste sjukdomar. Allt innehåll är noga utvalt av erfarna redaktörer i samarbete med programledarna. Ambitionen är att vara en oberoende och objektiv röst för vår demokrati och möjliggöra möten mellan människor.

Om Stiftelsen The Global Village
Stiftelsen The Global Village är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse, vars ändamål är att stärka delaktigheten, demokratin och gemen- skapen i samhället i stort och i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden. Vårt syfte är att bidra till ett samhälle där mångfalden är en allmänt erkänd styrka. Ett samhälle där alla kan vara med och påverka samhällsutveckling- en. Den största likheten mellan människor är att vi alla är olika. Det är på den människosynen som målen om social hållbarhet och inkludering ytterst vilar. Vår övertygelse är att vägen dit måste inbegripa öppna samtal som vilar på kunskap om det svenska samhället och som bygger på respekt för varandra. Denna övertygelse ligger till grund för all vår verksamhet. Vi tror på öppenheten som vägen framåt.

JÄRVAVECKAN 2021 BLIR NATIONELL – SÄNDER LIVE FRÅN EN STUDIO I RINKEBY

Sveriges främsta demokrativecka blir i år större än någonsin när Järvaveckan blir Järvaveckan Live. Mellan den 2-6 juni kommer Järvaveckan sända live dygnet runt i 100 timmar från en studio i Rinkeby. Ambitionen är att ge fler perspektiv från Sverige och nå ut till hela landet med programpunkter från olika orter. Under ledning av programledarkvartetten Kakan Hermansson, Segal Mohamed, Martin Mutumba och Claes de Faire kommer publiken under fem dagar och 100 timmar att bjudas in till möten och samtal mellan människor från samhällets alla hörn direkt från Rinkeby i Stockholm.

Ambitionen är som under tidigare år att vara en arena för demokrati, mänskliga rättigheter och ett öppet inkluderande samtal. Frågor kring hur vi medborgare mår i dag och hur vi vill ha det i morgon kommer belysas utifrån olika aktuella teman under respektive dag. Produktionen av Järvaveckan Live står det Emmy-nominerade produktionsbolaget Delta Studios för.
– I år är det 100 år sedan vi fick allmän och lika rösträtt i Sverige. Men vi behöver fortsätta prata om vad demokrati är och ska vara om vi vill ha demokrati i 100 år till. Årets Järvaveckan blir viktigare, bredare och mer inkluderande än någonsin, säger Ahmed Abdirahman, vd på stiftelsen The Global Village som arrangerar Järvaveckan.

Järvaveckan har sedan starten 2016 blivit en av Sveriges viktigaste mötesplatser för samhällsengagerade företag, föreningar, myndigheter, politiker och medborgare. Den senaste Järvaveckan slog publikrekord med 53 000 besökare. I år är ambitionen att nå ut till ännu fler.

Järvaveckan Live kommer att, utöver huvudsändningen på www.jarvaveckan.se, visas på bl a SVT2, SVT Play, TV4 Play och TT. Genom videoplattformen YouPlay (PlayAd Media Group) tillgängliggörs sändningen för publicister som Mitt i, NTM-koncernen, hela Gota Media, Västerbottens-Kuriren, Skånska Dagbladet och NTW-tidningarna.

– En av styrkorna med Järvaveckan är samtalen och möten mellan människor som annars inte hade ägt rum på grund av segregationen. Järvaveckan har samlat politiker, företag och medborgare i förorten så att vi kan tala med varandra istället för om varandra. Med Järvaveckan Live har vi möjlighet att bygga vidare på det och låta publiken besöka och höra röster från fler platser i Sverige, säger Ahmed Abdirahman.

Anmäl er till Nyhetsbrevet och börja prenumerera på vår You Tube-kanal för att inte missa något kring Järvaveckan Live.


Produktion Järvaveckan Live

Järvaveckan Live produceras av produktionsbolaget Delta Studios, som i september 2020 nominerades till en Emmy för barnprogrammet Världens hemskaste sjukdomar. Allt innehåll är noga utvalt av erfarna redaktörer i samarbete med programledarna. Ambitionen är att vara en oberoende och objektiv röst för vår demokrati och möjliggöra möten mellan människor.

Om Stiftelsen The Global Village
Stiftelsen The Global Village är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse, vars ändamål är att stärka delaktigheten, demokratin och gemen- skapen i samhället i stort och i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden. Vårt syfte är att bidra till ett samhälle där mångfalden är en allmänt erkänd styrka. Ett samhälle där alla kan vara med och påverka samhällsutveckling- en. Den största likheten mellan människor är att vi alla är olika. Det är på den människosynen som målen om social hållbarhet och inkludering ytterst vilar. Vår övertygelse är att vägen dit måste inbegripa öppna samtal som vilar på kunskap om det svenska samhället och som bygger på respekt för varandra. Denna övertygelse ligger till grund för all vår verksamhet. Vi tror på öppenheten som vägen framåt.