MEDVERKA 2022

Järvaveckan 2022 slopar deltagaravgifterna för medverkan vilket möjliggör för alla att delta, vilket är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. 2022 samlar vi alla deltagare i öppna s.k. Deltagartält. Här integreras deltagare från civilsamhälle, näringsliv, riksdagspartier och offentlig sektor med besökarna

Det är begränsat antal platser och engagemangs- och idédriven medverkan uppmuntras. Anmälningsperioden är öppen fram till 17e december 2021. Efter periodens slut kontaktar vi alla som anmält sig med ytterligare information. Ser fram emot att höra av dig/er!

Är ni en blivande samarbetspartner och/eller kollaboratör?
Järvaveckan – folkrörelsen för mångfald, inkludering och social hållbarhet – har precis påbörjat arbetet med att identifiera blivande samarbetspartners och kollaboratörer. Tveka inte att höra av er till oss så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns!

Filip Adamo | Projektledare Järvaveckan | filip.adamo@theglobalvillage.se

INTRESSERAD AV:

Beskrivning av Ert planerade deltagande:

Här har ni möjlighet att i korthet beskriva ert deltagande under Järvaveckan 2022. Varför vill Ni delta? Vad kan besökarna förvänta sig? Hur bidrar ni till Järvaveckans arbete för mångfald, inkludering och social hållbarhet? Allt för att ge oss en tydlig bild av Er önskade medverkan på Järvaveckan 2022.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss på info@jarvaveckan.se

Tack ditt meddelande är sänt!
Nåt blev fel, försök igen.