Kultur och fritid som en motor i samhällsutveckling

LiveSeminarium

2024, Fredag 31 maj, 13:45-14:30

Seminariescen: Stockholm

Arrangör: Botkyrka kommun

Ämne: Barn och unga, Demokrati och politik, Kultur, Övriga ämnen

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

Tillsammans kan vi göra skillnad! Ett seminarium om hur kommun och invånare i samarbete kan skapa förutsättningar för ett bättre samhälle. Ett samtal om kraften i meningsfulla fritidsaktiviteter, samarbete, ungdomars kreativitet och Botkyrkabornas engagemang.

Moderator

Silvia Kakembo

Moderator

Silvia Kakembo brinner för att alla ska få göra sin röst hörd. Hon är författare, har arbetat på Finansdepartementet, som managementkonsult och är en uppskattad moderator och föreläsare.

Paneldeltagare

Helena Hellström

Kultur- och fritidsdirektör

Botkyrka kommun

ARRANGÖR

Botkyrka kommun