Interreligiösa Rådet i Stockholm och Svenska kyrkan Stockholms stift

Välkommen till det interreligiösa tältet under Järvaveckan – Tro på Järva. Det är ett samarbete mellan Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS), Sensus studieförbund, Guds hus, Sveriges Interreligiösa Råd (SIR), Tillsammans för Sverige.