Deltagare Järvaveckan 2019

Över 150 organisationer och företag har redan bokat sin plats på Järvaveckan 2019!

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Advokatbolaget Opus AB
Akademikerförbundet SSR
ALM Education AB
Almega
Amnesty International
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Autism & Aspergerföreningen Stockholms län
Axel Johnson
Bostadsförmedlingen Stockholm
Brottsofferjouren Sverige
Bufff Sverige
Byggnadsfirman Viktor Hanson AB
ByggVesta
Cancerfonden
Capio S:t Göran Radiologi AB
Centerpartiet
Centrum för arbets-och miljömedicin/Transkulturellt centrum/Region Stockholm
Centrum för Forskning om Religion och Samhälle, Uppsala Universitet
Claremont
Microsoft
Diakonia
Dina Försäkringar
Djurens Rätt
ECPAT Sverige
Exploateringskontoret
Feministiskt Initiativ Stockholm

Fackförbundet ST
Folkbildningsrådet
Folkhälsomyndigheten
Folkkraft: ABF, Folkets Hus och Parker, Hyresgästföreningen, LO, Unga Örnar, Verdandi
Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forum för levande historia
FSUM, Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar
Funktionsrätt Stockholms län
Föreningen för Byggemenskaper
Föreningen Mansjouren i Stockholms län
Föreningen Tilia
Försvarsmakten
Goda grannar
Grön BoStad Stockholm, genom Länsstyrelsen Sthlm
Gålöstiftelsen
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Handelshögskolan i Stockholm
Hemfrid
HSB Stockholm
Humanisterna
Hyresgästföreningen region Stockholm
Hälso och sjukvårdsförvaltningen
IDEA Arbetsgivarförbund för ideella organisationer
Ideella föreningen Mira
IM, Individuell människohjälp
Independent Living Institute
Insamlingsstiftelsen Choice
Intel Sweden AB
Intrum Sverige AB
Islams Ahmadiyya Förening
Jordens Vänner
Jusek
Kammarkollegiet
Klimatriksdagen
Kodcentrum
Konstfack
Kriminalvården
Kristdemokraterna
Kungliga Tekniska Högskolan
Liberalerna
LR Stud
LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer
Länsstyrelsen Stockholm
Magelungen Utveckling
Miljöpartiet
MinaKvarter
Misa ab
Mistra SAMS/KTH/VTI
Moderaterna
MTR Tunnelbanan
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för stöd till trossamfund
MyRight – Empowers people with disabilities
Måleriföretagen i Väst
Mödrahälsovårdsenheten
Nyréns Arkitektkontor AB
One from All AB (svb)
Operation 1325
Partsrådet
Polisen i Region Stockholm

Polisförbundet
Praktikertjänst Psykiatri
Prime Public Relations i Stockholm AB
Qrut
Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders
RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Reach for Change
Riksförbundet SIMON
Riksorganisationen Unga Med Synnedsättning
Roks
Samordningsförbundet Stockholms stad
Servisec AB
Skanska
Skolfastigheter i Stockholm AB
Sluta-Röka-Linjen
Socialdemokraterna
Socialförvaltningen Stockholms stad
Spånga Blåband
Spånga-Kista församling, Svenska kyrkan
SSF Stöldskyddsföreningen
Statens servicecenterStena Fastigheter
Stockholm Environment Inistitute / SIANI
Stockholm Exergi AB
Stockholm folkhögskolor
Stockholm-Gotlands distrikt av SAC
Stockholms Handelskammare
Stockholms Konstnärliga Högskola
Stockholms läns Bildningsförbund
Stockholms Läns Blåbandsungdom
Stockholms Stad
Stockholms stad, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar
Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Sweco Society AB
Swedbank
Svensk sjuksköterskeförening
Svenska Filminstituet
Svenska Kommunalarbetareförbundet
Svenska Röda Korset

Svenska Stadsbyggen AB
Svenskt Demenscentrum
Svenskt Näringsliv
Sverigedemokraterna
Sveriges Dövas Riksförbund
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Sveriges läkarförbund
Sveriges Skolledarförbund
Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, SVPH
Södertörns högskola
Taxi Stockholm AB
TCO
TCO-Stockholm
Tekniska Museet
Tensta kvinnojour / Stockholms FN Förening
Textilia Tvätt och Textilservice AB
Transportföretagen
UNICEF Sverige
Unionen Stockholm
Unizon
Vetenskap & Allmänhet
Vetenskap och Folkbildning
Wise Consulting
Wise Professionals AB
Vision
Visita
Vårdförbundet
Vänsterpartiet
Älvstranden Utveckling AB

 

Nedan ca. 180 organisationer och företag deltog på Järvaveckan 2018!

1,6 & 2,6 miljonerklubben
AbbVie AB
ABF Stockholm
ActionAid Sweden
Akademikerförbundet SSR
Akropol
Al-kowneyn utbildningscentrum
Arvsfonden, Postkodstiftelsen, Kulturrådet och Delegationen mot segregation
Atletico Rinkeby
Axel johnson
Bahaí
Barnombudsmannen
Barnrättsbyrån
Bemanningsföretagen
BK Bussenhuss
BlueStep Bank
Boinstitutet
ByggVesta
Cancerfonden
Centerpartiet
Com Hem
CSR Sweden
Demokratibygget
Den gulliga folkrörelsen/eko-odling
Desert Flower Foundation
Dina Försäkringar AB
Djurens Rätt
Einar Mattsson AB
Ellevio AB
En läsande klass/Rullande serieturnén
Erfator Projektledning AB
Ericsson
EU-kommissionens representation i Sverige, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges Ungdomsorganisationer
Fastighetsägarna Stockholm
Feministiskt initiativ
Feministiskt initiativ Stockholm
Folkets Hus och Parker
Folkets Husby
Folkhälsomyndigheten
Folkrörelsen Nej till EU
Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
FTI
Fyren Hjulsta
Fysioterapeuterna
Föreningen JAG
Föreningsam
Förorten mot våld
Försäkringskassan
Goda grannar
Grön BoStad Stockholm/Länsstyrelsen i Stockholm
Hjulsta somaliska föräldraförening
HSO Stockholms län
Humanisterna
Hyresgästföreningen Hemgården Rinkeby
Hyresgästföreningen region Stockholm
Hyresgästföreningen Riksförbundet
IM Individuell Människohjälp
Initiativ Tensta
Initiatives of Change
Internationella Bekantskaper
Islams Ahmadiyya Församling
Jusek
Järva föräldraallians
Klimatsvaret
KPA Pensionförsäkring
Kriminalvården
Kristdemokraterna Stockholm stad
KRY
KTH
Kulturrådet
Kurdiska föreningen i Spånga
Kvinnors Rätt
LO-distriktet i Stockholms län
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Lyktans vänner
Lyktans vänner
Länsstyrelsen Stockholms län
Löparakademin
Magelungen Utveckling AB
Microsoft
Miljöpartiet de Gröna
Miljöpartiet i Europaparlamentet
Misa AB
Moderaterna i Stockholms stad
MTR Tunnelbanan AB
My Dream Now
Myndigheten för stöd till trossamfund
Måleriföretagen i Stockholm Service AB
Nackademin AB
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Nordea
Norra Järva stadsdelsråd
Nya framtiden
Nätverket jämställda räddningstjänster
Praktikertjänst AB
Praktikertjänst Psykiatri AB
PRO/Ideell förening i Järva
Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders
Riksbankens Jubileumsfond
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Rinkeby Folkets Hus
Rinkeby framtidskommitté
Rinkeby föräldrarådsförening
Rinkeby Run, Tensta Run & Akalla Run
Rinkeby ungdomsråd
Roks
Runö folkhögskola, Långholmens folkhögskola
Rädda Barnen Rinkeby-Tensta
Samordningsförbundet Stockholms stad
Skanska AB
SKAP-intresseorganisationen för Sveriges musikskapare
Skolfastigheter i Stockolm AB, SISAB
Sliproad
SMart Produktionshus
Socialförvaltningen Stockholms stad
Solrosen/Sesam
Somalisk-svenska mammor i Rinkeby
Somaya kvinno- och tjejjour
Spånga Blåband/Blå Vägen
Spånga Tensta Stadsdelsförvaltning
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Statens Konstråd
Stiftelsen Världsnaturfonden WWF
Stockholm Exergi
Stockholm Science City
Stockholms Handelskammare Service ab
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms läns Bildningsförbund
Stockholms stad, arbetsmarknadsförvaltningen
Stockholms stad, exploateringskontoret
Stockholms stads kulturförvaltning
Stockholms Stadsmission
Stockholms stift, Svenska kyrkan
Stockholms universitet
Studieförbunden
Studieförbundet Vuxenskolan
Sveafastigheter Bostad
Swedbank
Svensk Handel AB
Svensk sjuksköterskeförening
Svenska ESF-rådet
Svenska Filminstitutet
Svenska Freds och Skiljedomsföreningen
Svenska Kommunalarbetareförbundet
Svenska kyrkan Spånga-Kista församling
Svenska Röda Korset
Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
Sveriges a-kassor
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Sveriges Kvinnolobby
Sveriges läkarförbund
Sverok
Södertörns högskola
Tagehus Holding AB
Tankesmedjan Tiden
TCO
Tekniska museet
Tensta gospel
Tensta Hjulsta kvinnocenter
Tensta kvinnojour
Terrafem
The Academy for Human Rights in Business
Tillväxtverket
Tobiasregistret
UNDP
Unga station Järva
UNICEF Sverige
Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet och Myndigheten för yrkeshögskolan
Unizon
Vasalund
Verdandi Rinkeby-Tensta
Vetenskap & Allmänhet
Vision
Visita
Vägen Till Lycka Sverige
Vänsterpartiet

White Arkitekter


Ansvariga: The Global Village